Undervisande lek

Undervisande lek har en tydlig målbild och ska bidra så långt det går till en lärande lek. Oftast i mindre grupper kan pedagogen tillsammans med barnen uppleva och utvecklas i undervisande lekar med stöd av förskolans innemiljö.