Den första leken

Den första “leken” är både aktiverande och undervisande, men främst ett sätt att introducera barnen till mattorna.

Undervisande lek

Den första “leken” är både aktiverande och undervisande, men främst ett sätt att introducera barnen till mattorna.

Vi börjar därför med att bjuda in barnen till att få påverka hur deras nya innemiljö och upplevelse ska anpassas. Vi arbetar med demokrati och samarbete för att tillsammans med barnen utforma vår nya innemiljö.

  1. Lägg ut alla fyra mattor i rummet.
  2. Fråga barnen vad dom tycker saknas i innemiljön utifrån hur mattorna ser ut. Vad beskriver barnen? Hur uppfattar dom de olika mattorna
  3. Utifrån bästa förmåga försök att bygga upp den innemiljö som barnen beskriver. Vad behöver tillföras?

Tips

Fråga vårdnadshavare om de har material hemifrån som ni kan få till er nya miljö. Här uppmuntrar vi då till samverkan mellan hem och förskola enligt målbilden i Lpfö 18.