Pedagogiska mattor

Pedagogiska mattor utvecklade för att höja förskolans innemiljö. Mattor som är mer än bara något som ligger på golvet.

👍 Valfri storlek och form ✔️ Leverans direkt till förskolan 💬 Vi hjälper dig på chatten

Köp förskolemattorna hos Köpa Matta

Från och med hösten 2022 säljer Köpa Matta exklusivt alla mattor från Upplevelsemattan.

Köp pedagogiska mattor hos Köpa Matta

Läs mer om våra pedagogiska mattor

Här kan du läsa mer om våra pedagogiska mattor i serierna Natur, Element och Form. Mattorna från de olika serierna antingen lekas med var och en för sig eller så kan mattor ur olika serier kombineras fritt.

Här kan du läsa mer om de olika serierna av våra pedagogiska mattor

  1. Natur
  2. Element
  3. Form

Skapa lekzoner på er förskola

Vi rekommenderar er att ni börjar med “Den första leken” från Lekboken som första introduktion till era nya pedagogiska mattor. Leken handlar om att barnen tillsammans med pedagogerna får vara med och utforma sin egen lekmiljö. Demokrati och samarbete är tydliga teman som bearbetas i detta moment med förhoppningen att skapa ett engagemang och intresse hos barnen att fortsätta leka vidare med mattorna.

Naturliga lekzoner skapas

Efter att de pedagogiska mattorna och "Den första leken" har genomförts skapas naturligt olika lekzoner i lokalerna på er förskola. Den runda, gröna mattan kanske barnen tycker påminner om en skog och helt plötsligt har den förvandlats till djungelmattan där barnen letar efter vilda djur. Vilka djur lever i en djungeln? Varför är en tiger randig? Leken har börjat!

Komplettera - vad tycker barnen saknas?

Komplettera gärna med vad barnen tycker saknas till miljön. Det skulle kunna vara träleksaker eller att ni ställer dit några plastväxter och ritar och klistrar upp fåglar på väggen där mattan ligger.

Varje matta blir sin egen lekzon i rummet och öppnar dörren till barnens kreativitet. En blå matta kan påminna om ett hav och här finns det ju båtar. När man är ute och reser med båt kanske man ska åka iväg till ett annat land och vad behöver man ta med sig då? Den blå mattan skulle då kunna kompletteras med kläder så man kan klä ut sig när man ska resa bort? Möjligheterna till lek och lärande är oändliga och det är bara fantasin som sätter gränserna för vad som kan lekas i de lekzoner som mattorna naturligt skapar på er förskola.


Miljön i förskolan ska erbjuda alla barn varierande aktiviteter i olika sammanhang. Många valmöjligheter ger ökade förutsättningar för barnen att bredda sina lekmönster och val av aktiviteter. s.7 Lpfö 18
Natur barnen gjort ett akvarie 2

"Det är ett akvarie"

Här har barnen använt mattan HAV och tillsammans med fiskleksaker skapat sig en egen undervattensvärld.

Genom att tillföra redan existerande objekt från förskolans miljö kan barnen tillsammans med de olika mattorna skapa nya äventyr och möjligheter till lek.Miljön ska vara tillgänglig för alla barn och inspirera dem att samspela och att utforska omvärlden samt stödja barnens utveckling, lärande, lek och kommunikation. s.7 Lpfö 18
Natur 2

Bild från förskolan Ängeln i Linköping

En inspirerande innemiljö

Både serien Natur och Element skapar oändliga möjligheter att för er tillsammans med barnen att skapa olika typer av miljöer och få nya infallsvinklar till spännande upptäckt och lek. Både aktiverande och undervisade.

I vår Lekbok som finns tillgänglig på sidan Inspiration har vi samlat tips på olika lekar tillsammans med mattorna.Miljön i förskolan ska erbjuda alla barn varierande aktiviteter i olika sammanhang. Många valmöjligheter ger ökade förutsättningar för barnen att bredda sina lekmönster och val av aktiviteter. s.7 Lpfö 18
Form barn gjort en bat

"Det är en båt"

Barn är fantastiska. Här har ett barn gjort sig en båt av en matta ur serien FORM.

Båten är fullastad med saker och destinationen är en av mattorna i serien NATUR. Det är en ö där ett annat barn har ett hus...

Kombinera och variera

I sitt enkla utförande kan FORM kombineras med nästan vad som helst och tillföra många olika lekar nya element och dimensioner.

Såhär jobbar andra förskolor med sina mattor

Här hittar ni bilder på de olika pedagogiska mattorna ute i förskolemiljö.

För att fortsatt inspirera andra förskolor får ni gärna skicka in bilder på hur ni jobbar med de pedagogiska mattorna på just er förskola.