Hållbar framtid

Låt varje matta få representera en specifik naturmiljö och ha detta som utgångspunkt i diskussioner med barnen om en hållbar framtid.

Undervisande lek

Låt varje matta få representera en specifik naturmiljö och ha detta som utgångspunkt i diskussioner med barnen om en hållbar framtid.

Leken passar både för liten och stor grupp.

Målområden

  • Hållbar framtid

Vad kan vi arbeta med

  • Ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet

Tips för att komma igång

Vad kan/ska man göra när man befinner sig i en skog eller när man är ute på havet i en båt? Vad får man inte kasta i naturen? Får man lämna ett kolapapper på marken när man är ute och går i skogen?

Fortsättning

Lägg ut saker på mattorna och be barnen sortera vad som är OK och inte OK i respektive miljö. Be barnen berätta varför.