Lekboken

Lekboken skapades som ett pedagogiskt material som skulle medfölja alla mattor i serierna Element och Natur. Den utformades som en guide med inspirerande tips på aktiverande och undervisande lekar som pedagoger kunde använda sig av för att starta upp sina lekar och undervisande moment med barnen och mattorna. Men sedan tänkte vi om. Vi vill göra Lekboken tillgänglig för alla.

Du hittar nu samtliga lekar från Lekboken på sidan Inspiration.

Det här är Lekboken

Vi har tagit fram en serie mattor som lyfter förskolans innemiljö och bidrar till pedagogisk lek. Du hittar alla pedagogiska mattor samlade på sidan Pedagogiska mattor.

Lekboken är en samling med tips och ideér på olika typer av lekar som bidrar till aktivitet och undervisning i kombination med våra mattor. Alla våra lekar har en tydlig förankring i läroplanens uppdrag om att förskolans miljö ska erbjuda alla barn varierande aktiviteter i olika sammanhang.

Vi hoppas att våra mattor ska vara mer än något som bara ligger på golvet.

Skog och planta
Miljön ska vara tillgänglig för alla barn och inspirera dem att samspela och att utforska omvärlden samt stödja barnens utveckling, lärande, lek och kommunikation.

Citat: s.7 Lpfö 18

Natur 6
Miljön i förskolan ska erbjuda alla barn varierande aktiviteter i olika sammanhang. Många valmöjligheter ger ökade förutsättningar för barnen att bredda sina lekmönster och val av aktiviteter.

Citat: s.7 Lpfö 18

Natur barnen gjort ett akvarie 2
Lek ska ha en central plats i utbildningen. Ett förhållningssätt hos alla som ingår i arbetslaget och en miljö som uppmuntrar till lek bekräftar lekens betydelse för barnens utveckling, lärande och välbefinnande.

Citat: s.8 Lpfö 18

Såhär är Lekboken uppbyggd

Alla lekar som ni hittar i Lekboken är tips och ideér på hur man som pedagog i förskolan kan använda sig av våra mattor och dess miljö för att aktivera barnen och bidra till lek och undervisning.

I Lekboken varvas aktiverande- och utbildande lekar med varandra. Aktiverande lek är något man kan göra med barnen när som helst - en lek som aktiverar i stunden och inte indirekt behöver bidra till undervisning. Undervisande lek har en tydlig målbild och ska bidra så långt det går till en lärande lek. Oftast i mindre grupper kan pedagogen tillsammans med barnen uppleva och utvecklas i undervisande lekar med stöd av förskolans innemiljö.

Den första leken

Vi tycker att ni ska börja med Den första leken som är ett sätt att introducera barnen till mattorna. Efter det är det fritt att välja vilken ordning ni vill leka lekarna i.

Vi hoppas att dessa lekar ska inspirera och vara en bra startpunkt för era lekar och ert lärande. Var kommer ni hamna? Vad säger barnen? Vilka upplevelser kommer just ni på er förskola att uppleva i er miljö? Låt äventyret börja. Nu sätter vi igång! På sidan Inspiration hittar ni alla lekar i Lekboken.

Begrepp i våra lekar

I följande sektion hittar ni förklaringar till de begrepp vi använder oss av i våra lekar i Lekboken.

  • Aktiverande lek är något man kan göra med barnen när som helst - en lek som aktiverar i stunden och inte indirekt behöver bidra till undervisning. En lek för att det är kul att leka!
  • Undervisande lek har en tydlig målbild och ska bidra så långt det går till en lärande lek. Oftast i mindre grupper kan pedagogen tillsammans med barnen uppleva och utvecklas i undervisande lekar med stöd av förskolans innemiljö.
  • Begreppet individuell lek används för att beskriva att leken är lämplig på individuell nivå med högst ett eller ett par barn. Ofta i kombination med undervisande lek med hög nivå av närvaro.
  • Begreppet liten grupp används för att beskriva att leken är lämplig för en mindre grupp barn. Ofta i kombination med undervisande lek.
  • Stor grupp används för att beskriva att leken är lämplig för en större grupp barn. Ofta i kombination med aktiverande lek.

TILLGÄNGLIG FÖR ALLA!

Ni hittar nu alla sidor ur lekboken som artiklar under vår sida med inspiration och tips.

Lekarna blev så bra - så vi ville dela med oss av dom till alla 🥰