Vi ska resa bort - vad behöver vi ta med oss?

Utklädningslek där mattorna får representera olika platser, vad behöver man ta med sig för kläder när man ska resa dit?

Undervisande lek

Utklädningslek där mattorna får representera olika platser, vad behöver man ta med sig för kläder när man ska resa dit?

Klä ut er, plocka fram saker och låt barnen turas om och berätta hur de tänker kring vad man ska ta med sig när man ska resa bort till den där platsen. Åk till platsen som grupp och låt platsen vara utgångspunkten för vidare diskussion och lek. Ett tips kan vara att projicera ett lands/kulturs miljö med hjälp av en projektor på väggen.

Leken passar både för liten och stor grupp.

Målområden

  • Språk
  • Värdegrund
  • Kultur

Vad kan vi arbeta med

Kännedom om andras levnadsförhållanden och kultur. Leva sig in i andra människors villkor och värderingar. (s6 Lpfö 18)

Tips för att komma igång

Var är vi på väg? Vad har du tagit på dig för kläder? Varför behöver man ha på sig sådana kläder där? Har du varit på ett sådant ställe i verkligheten någon gång? Hur var det?