Rutsystem

Lägg ut alla mattor ur serien Form på golvet i ett rutnät. Bestäm innan leken börjar vad barnen ska göra när de kommer till de olika mattorna.

Undervisande lek

Lägg ut alla mattor ur serien FORM på golvet i ett rutnät. Bestäm innan leken börjar vad barnen ska göra när de kommer till de olika mattorna. Låt sedan barnen turas om att börja från olika startmattor för att se var de hamnar.

Leken kan varieras i oändlighet genom att ge mattorna olika svåra representationer. Med de äldre barnen på förskolan kan ni exempelvis träna på höger och vänster medan ni istället kan öva på koordination med de lite yngre barnen där varje matta då istället får representera en viss rörelse som barnen ska göra.

Leken passar både för liten och stor grupp.

Målområden

  • Motorik

Vad kan vi arbeta med

  • Kroppsuppfattning
  • Att följa en instruktion

Tips för att komma igång

Ge barnen instruktioner: “Kan du…”.