Vem bor var

Ställ ett antal djur på ett bord. Ta ett djur i taget och fråga på vilken matta djuret bor.

Undervisande lek

Ställ ett antal djur på ett bord. Ta ett djur i taget och fråga på vilken matta djuret bor. Be barnen förklara varför dom tycker djuret bor på just den mattan.

Här kan vi arbeta med form, färg, yta och föreställning över vad mattan representerar för barnet.

Leken passar för en liten grupp.

Målområden

  • Matematik
  • Naturvetenskap
  • Språk

Vad kan vi arbeta med

  • Fantasi
  • Kategorisering
  • Språkutveckling
  • Kunskap om djur
  • Begynnande skriftspråk

Tips för att komma igång

Hur många är djuren? Vilka djur är störst? Vilka djur är minst? Vilket djur bor på vilken matta? Vilka djur är i samma familj? Vilken bokstav börjar “djur A” på?