Aktivitetslek

Aktiverande lek är något man kan göra med barnen när som helst - en lek som aktiverar i stunden och inte indirekt behöver bidra till undervisning. En lek för att det är kul att leka!