Fiskdamm

Låt barnen “simma runt” mellan de olika mattorna. Plötsligt kommer hajen och alla måste så snabbt som möjligt tillbaka till sitt bo.

Aktivitetslek

Barnen delas in i fyra olika grupper av fiskar. Varje fiskgrupp har sitt bo på en av de olika mattorna.

Låt barnen “simma runt” mellan de olika mattorna. Plötsligt kommer hajen och alla måste så snabbt som möjligt tillbaka till sitt bo.

Man kan spela musik när barnen simmar runt mattorna och sedan pausa den när hajen kommer.

Leken passar både för liten och stor grupp.

Tips för att stimulera leken

Fundera först tillsammans med barnen vad det finns för olika sorters fiskar. Vilka fiskar finns i havet? Vilka fiskar finns i en sjö?

Nästa gång ni leker kanske barnen kan vara något annat än fiskar?