Sakletaren

Låt barnen vara sakletare!

Aktivitetslek

Låt barnen vara sakletare! Bestäm först vad de olika mattorna har för egenskap, t.ex. deras element sten/sand/skog och hav. Ge barnen uppdrag att “samla” och hämta saker till de olika mattorna.

Ha en diskussion med barnen om vad dom hämtar och varför. Ge nya uppdrag om att hämta andra saker. Upprepa leken genom att ge mattorna nya egenskaper - kanske ska sakletarna hämta mjuka saker till den blå mattan och fluffiga till den gröna nästa gång?

Leken passar för både för liten och stor grupp.

Tips för att stimulera leken

  • “Leta efter något som har samma X som…”.
  • “Vad finns det mer som är grönt….”.
  • “Saken ni samlade heter A, vad finns det mer på A?”