Hela havet stormar

Spela musik och dansa fritt runt mattorna på marken. När musiken pausar säger pedagogen en form, färg, ett material eller något annat som representeras av en specifik matta. Barnen ska då ta sig dit så snabbt som möjligt.

Aktivitetslek

Spela musik och dansa fritt runt mattorna på marken. När musiken pausar säger pedagogen en form, färg, ett material eller något annat som representeras av en specifik matta. Barnen ska då ta sig dit så snabbt som möjligt.

Leken passar både för liten och stor grupp.

Tips för att stimulera leken

Variera mattornas representation när musiken stannar. Säg ibland en färg, ibland en form. Testa med svårare ord allt eftersom leken fortsätter.