Läsa bok

Välj en bok och ha en avkopplande stund tillsammans med barnen.

Aktivitetslek

Välj en bok och ha en avkopplande stund tillsammans med barnen. Sätt er på en av mattorna och låt mattan vara platsen för er berättelse.

Kanske kan man välja en bok som går att återspegla i den plats ni befinner er på? Till exempel en bok om skogen, eller djuren i skogen, när ni sitter på den gröna mattan i serien NATUR.

Målområden

  • Språk

Vad kan vi arbeta med

  • Valfritt mål

Tips för att komma igång

Till exempel läser vi boken “Fyra hönor och en tupp” av Lena och Olof Landström. Målområdet blir då språk + normer och värden (dvs. genus och demokrati)